Nu mai există obligativitatea pentru agentul de poliție de a deține atestat de operator radar

8 august 2019 Drept Contraventional

Pct. 4 din Norma de metrologie legală NML 021-05 aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, prevedea obligativitatea, pentru agentul de poliție, de a deține atestat de operator radar. Cu toate acestea, prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/2009 privind modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, a fost abrogat integral pct. 4 din Norma de metrologie legală NML 021-05, începând cu data de 06.08.2009. În aceste condiții nu mai există obligativitatea pentru agentul de poliție de a deține atestat de operator radar, astfel încât neconformitatea acestuia nu poate fi invocată ca motiv de nulitate a procesului verbal de contravenție.(Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 1482/1 august 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >