Nulitatea relativă a contractului pentru dol

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 1214 alin. 1 C.civ., consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.

Împrejurarea dacă eroarea a fost sau nu esențială pentru încheierea contractului este lăsată de legiuitor ca nerelevantă sub aspectul sancționării contractului cu nulitatea relativă, astfel cum rezultă de la alineatul 2 al aceluiași articol.” (Curtea de Apel București,  Secția a VI-a civilă, Decizia nr. 1215 A din 11.06.2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >