Obligarea inculpaților minori cărora li s-au aplicat măsuri educative la cheltuieli judiciare

24 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei în materie, fundamentul (temeiul) obligării unui inculpat la plata către stat a cheltuielilor judiciare, în aplicarea prevederilor art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, o constituie culpa sa infracţională, care subzistă şi în cazul inculpatului minor căruia i se aplică o măsură educativă.

Aşa fiind, prin prisma dispoziţiilor art. 504 alin. 1 Cod procedură penală (care fac trimitere la normele generale în materia judecăţii, vizând prin urmare inclusiv regimul cheltuielilor judiciare) şi în condiţiile în care completările şi derogările reglementate de acest text de lege nu vizează prezenta instituţie, se impune obligarea inculpatului minor care a comis o infracţiune şi căruia i s-a aplicat o măsură educativă la plata către stat a cheltuielilor judiciare, în temeiul art. 274 alin. 1 din acelaşi act normativ.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 742 din 17 iulie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >