Obligaţia asigurătorului de răspundere civila obligatorie la repararea prejudiciului suferit de fiica sau sora conducătorului auto vinovat de producerea accidentului soldat cu decesul său

20 ianuarie 2015 Drept Civil

Din redactarea art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 rezultă că asigurătorul este ţinut să răspundă pentru daunele pe care asiguratul este obligat să le repare. Or, nu se poate admite că asiguratul poate fi obligat să plătească despăgubiri pentru prejudiciul de natură morală provocat fiicei sau sorei prin decesul său. Această concluzie se deprinde şi din dispoziţiile alin. 2, care îl exceptează pe conducătorul auto vinovat de producerea accidentului din categoria persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în caz de vătămare corporală sau deces. 
Cu alte cuvinte, prejudiciul direct suferit în caz de vătămare corporală sau deces este cel al conducătorului auto vinovat de producerea accidentului. Or, dacă legea nu dă dreptul la repararea acestui prejudiciu de către asigurător, nu se poate admite dreptul la repararea prejudiciului indirect, suferit de persoanele apropriate conducătorului auto vinovat de producerea accidentului, ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia. 
Din interpretarea corelată a dispoziţiilor art. 50 alin. 1–3 , rezultă că despăgubirile la care au dreptul soţul (soţia) sau persoanele aflate în întreţinerea conducătorului auto vinovat de producerea accidentului, prevăzute de alin. 3, sunt cele pentru acoperirea prejudiciului direct suferit de aceste persoane în urma accidentului, respectiv ca urmare a vătămării corporale.  (Curtea de Apel Suceava, Decizia nr. 313/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >