Obligația vânzătorului de a informa consumatorul cu privire la datele tehnice ale produsului

”Conform dispozițiilor art. 20 alin. 4 din OG nr. 21/1992, ”Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.”

Din enunțarea dispozițiilor de mai sus, rezultă că nu poate fi primit argumentul petentei, în sensul în care există distincție între obligația de informare de incumbă producătorilor (conform art. 20 alin. 1) și obligația de informare ce revine vânzătorilor (potrivit art. 20 alin. 4). Astfel, obligația de a informa consumatorii cu privire la datele tehnice și de altă natură ale produsului, în limba română, revine corelativ producătorului, care va realiza acest lucru prin etichetarea corespunzătoare a produsului, însă și vânzătorului, care la rândul său trebuie să informeze consumatorii despre aceste elemente, în limba română (obligație care se manifestă, eventual, prin refuzul de a comercializa produsele care nu corespund exigențelor legale). Obligația vânzătorului de a informa cu privire la datele tehnice ale produsului, în limba română, rezultă expres din prevederile art. 20 alin. 4, teza a II-a din OG 21/1992.” (Judecătoria Sectorului 2 București, Sentința civilă nr. 3906/ 31.03.2017, definitivă, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >