Obținerea cazierului judiciar

2 septembrie 2016 Fără categorie

Poliția Română informează că pentru obținerea cazierului judiciar:

  • solicitantul trebuie să depună personal cererea-tip motivată, cu datele complete de stare civilă, la orice ghișeu de CazierJudiciar, însoţită de actul de identitate și chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.
  • nu este necesară copia xerox de pe cartea de identitate sau transmiterea unei copii scanate prin e-mail.
  • doar în situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii. Aceste copii pot fi transmise și prin e-mail la adresele create în acest scop la nivelul fiecărui inspectorat de poliție județean și la Poliția Capitalei.
  • în cazul în care cazierul judiciar este necesar la o instituție din sistemul de ordine publică, acesta poate fi obținut de la birourile de cazier judiciar ale poliției sau se poate solicita instituției respective să îl obțină.

Cuvinte cheie: >