Oficial: Codul de procedură fiscală, modificat

În Monitorul Oficial cu numărul 708 din 31 august 2017 a fost publicată Ordonanța nr. 30/2017 de modificare și completare a Codului de procedură fiscală.

Actul normativ introduce reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare. Este un element de noutate corelat cu principiile proiectului Legii prevenției, aflat în dezbatere parlamentară, care pune accentul asupra remedierii și educării înainte de aplicarea unor măsuri punitive, preciza Guvernul într-un comunicat din 30 august.

De asemenea, noile reglementări creează posibilitatea garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare, având în vedere că și aceste instituții au posibilitatea legală de emitere de astfel de garanții și, prin urmare, nu se justifică un tratament discriminatoriu cu celelalte instituții de credit.

În scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor, au fost luate mai multe măsuri pentru flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată, între care:

  • amânarea la plată a tuturor penalităților de întârziere datorate de debitor în vederea anulării acestora dacă eșalonarea se finalizează cu succes. Astfel, în situația în care un contribuabil înregistrează obligații restante care reprezintă doar penalități de întârziere și dobanzi, acesta poate obține practic anularea penalităților de întârziere dacă achită eșalonat dobanzile.
  • amânarea la plată, în vederea anulării, și a unui procent de 50% din dobânzile datorate de contribuabilii cu risc fiscal mic pe langă penalitățile de întârziere, în scopul creării unei pârghii prin care debitorii cu risc fiscal mic să achite într-un termen cât mai scurt obligațiile fiscale datorate;
  • crearea posibilității debitorului de a solicita organului fiscal executarea parțială a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție în vederea stingerii ratelor de eșalonare.
Citeste mai mult  O nouă abordare de reintegrare socială a persoanelor private de libertate

Pentru debirocratizarea și simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, s-a stabilit exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administrația fiscală deține aceste date urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informații realizate electronic cu ONRC.

De asemenea, contribuabilul/plătitorul nu va mai avea obligaţia depunerii la organul fiscal central de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţia privind sediile secundare, în situaţia în care organul fiscal deţine deja documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie.

Cuvinte cheie: >