Oficial: Declaraţia unică privind impozitul pe venit va putea fi depusă până la 31 iulie 2019

În Monitorul Oficial cu numărul 204 din 14 martie 2019 a fost publicată OUG nr. 15 pentru prorogarea unor termene, act normativ potrivit căruia, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

De asemenea, ordonanța prevede că, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Totodată, în anul 2019

  • termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
  • termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal, se prorogă până la data de 16 august 2019 inclusiv.
  • termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Cuvinte cheie: >