Oficial: Legea privind amânarea la plata chiriei

23 mai 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 21 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, potrivit căreia locatarii (operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat) a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, locatari trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Citeste mai mult  Cei care locuiesc în clădirile încadrate în clasa I de risc seismic ar putea fi evacuați direct de către primar

Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct. Contribuabilii care beneficiază de prevederile precitate sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Prin derogare de la prevederile art. 170 din Codul de procedură fiscală, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Locatarii sus-menţionaţi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

Citeste mai mult  Decrete semnate de Preşedintele României - 13 mai 2015

În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația prevăzută mai sus, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Codului de procedură fiscală.

Aceste facilități se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Cuvinte cheie: > > >