Oficial: Pedepse mai mari în cazul rănirii sau uciderii animalelor

16 mai 2022 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 484 din 16 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.205/2004, în sensul majorării limitelor speciale ale pedepselor şi ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul normativ de bază.

Potrivit modificărilor aduse,

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:
a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
b) despărţirea puilor de mamăpână la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare;
c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:
a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate
sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de
artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacolesimilare.
b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora.
c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
d) rănirea cu intenție a animalelor.

Citeste mai mult  Modificarea cadrului legislativ privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani:
a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
b) schingiuirea animalelor;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) zoofilia.

Cuvinte cheie: >