Oficial: Plângerile contravenționale vor putea fi introduse și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul

În Monitorul Oficial cu numărul 391 din 21 aprilie a fost publicată Legea nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Potrivit actului normativ, plângerea împotriva procesului verbal de contravenție se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

Cuvinte cheie: >