Oficial: S-a reintrodus declarația anuală privind beneficiarii reali

27 aprilie 2021 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 446 din 27 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, act normativ care reintroduce declarația anuală privind beneficiarii reali.

Astfel, începând cu 30 aprilie 2021, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în
vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Citeste mai mult  CCR. Modificări referitoare la răspunderea magistraților, neconstituționale

Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

De asemenea, declarația privind beneficiarii reali va trebui depusă și de către persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali, excepția prevăzută în acest sens până acum fiind eliminată.

Cuvinte cheie: >