Omisiunea indicarii in procesul verbal de contraventie a datelor de identificare ale masinii de politie

Omisiunea de a se indica in cuprinsul procesului verbal datele de identificare ale mașinii de politie nu atrage nulitatea procesului verbal de constatare si sancționare a contravenției, sarcina probei revenindu-i contravenientului in ipoteza in care se susține ca aparatul radar nu ar fi fost amplasat pe autovehiculul menționat in buletinul de verificare metrologică. (Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 221/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >