Omisiunea instanţei de a verifica temeinicia arestării preventive la începerea judecăţii, anterior expirării duratei acesteia. Consecinţe

5 ianuarie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Dacă judecătorul sau instanţa omite să efectueze controlul de temeinicie anterior expirării celor 30 de zile calculate de la luarea sau, după caz, de la ultima menţinere în camera preliminară a măsurii preventive, această măsură încetează de drept la împlinirea acestui termen, potrivit art. 241 alin. 1 lit. a C. pr. pen. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Hotărârea din 28 mai 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >