Omisiunea instanței de a se pronunța asupra dobânzii solicitate prin cererea de chemare în judecată. Remediu procesual

18 august 2019 Drept Civil

În situația în care, prin hotărârea pronunțată, prima instanță a obligat pârâtul la plata prețului pretins al bunului, dar a omis să se pronunțe asupra dobânzii solicitate prin cererea de chemare în judecată, reclamantul poate formula, în vederea înlăturării acestei neregularități, atât cerere de completare a hotărârii, cât și cerere de revizuire, potrivit Comisiei de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere în magistratură din 2019 cu privire la următoarea întrebare:

În situația în care, prin hotărârea pronunțată, prima instanță a obligat pârâtul la plata prețului pretins al bunului, dar a omis să se pronunțe asupra dobânzii solicitate prin cererea de chemare în judecată, reclamantul poate formula, în vederea înlăturării acestei neregularități:

A. Numai cerere de completare a hotărârii;
B. Cerere de revizuire;
C. Cerere de apel;

Răspuns: B

O parte dintre candidați au susținut că enunțul speței nu precizează dacă hotărârea primei instanțe are caracter definitiv, situație în care varianta C de răspuns nu este exclusă. Or, mențiunea privind caracterul definitiv al hotărârii este irelevantă, față de dispozițiile art. 445 Cod procedură civilă, potrivit cărora completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului. Totodată, nesoluționarea unui capăt de cerere accesoriu se circumscrie procedurii de completare a hotărârii, reglementată de art. 444 Cod procedură civilă.

Citeste mai mult  Răspundere civilă delictuală. Fapta ilicită a victimei

Alți candidați au susținut că răspunsul corect este doar cel de la litera A, față de dispozițiile art. 459 alin. 1 Cod procedură civilă. Or, prevederile art. 459 alin. 1 Cod procedură civilă nu au incidență deoarece, nu se pune problema unei ordini de soluționare între revizuire și apel, cât timp nu este deschisă calea apelului pentru completarea hotărârii.

În ceea ce privește susținerea unor candidați că dispozițiile art. 445 Cod procedură civilă instituie o procedură obligatorie, care ar exclude formularea unei cereri de revizuire, astfel încât răspunsul A este singurul corect, aceasta nu poate fi primită. Astfel, art. 445 Cod procedură civilă instituie obligativitatea procedurii doar raportat la apel și recurs, nu și la revizuire. Așadar reclamantul are posibilitatea formulării atât a cererii de completare a hotărârii, cât și a cererii de revizuire, motiv pentru care răspunsul de la litera A nu este corect.

Cuvinte cheie: > > >