Onorarii stabilite liber între notarul public şi solicitant pentru anumite acte şi proceduri notariale

30 mai 2018 Noutati legislative

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, proiect ce vizează în principal stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant pentru anumite acte şi proceduri notariale.

Concret, potrivit documentului, onorariile se stabilesc liber între notarul public şi solicitant pentru următoarele acte şi proceduri notariale:

1. Procedura autentificării:
a) alegerea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
c) modificarea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
d) mandatul de incapacitate;
e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieţii;
f) renunțarea la dreptul de proprietate;
g) contractul de logodnă;
h) contractul de fiducie;
i) contractul de administrare;
î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
j) pactul de opţiune de vânzare;
k) pactul de opţiune de cumpărare;
l) contractul de vânzare având ca obiect o moştenire;
m) retractarea revocării testamentului;
n) încheierea de respingere;
o) contractul de comodat;
p) contractul de închiriere;
q) promisiunea de vânzare;
r) actele şi procedurile care au ca obiect bunuri mobile.

Citeste mai mult  Noul Cod fiscal a fost promulgat. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial

2. Procedura succesorală:
a) certificat de executor testamentar;
b) lichidarea pasivului succesoral;
c) intervenţia creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanţei;
d) actul de lichidare între soţul supravieţuitor şi moştenitori;
e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate şi dovezile de comunicare a acesteia;
h) încheierea de respingere.

3. Procedura divorţului:
a) acordul prenatal în procedura divorţului;
b) actul de lichidare între foştii soţi;
c) încheierea de respingere la cererea de divorţ.

4. Actele de dare de dată certă înscrisurilor.

5. Consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Cuvinte cheie: >