Group 1

Onorariile notarilor publici pentru autentificarea actelor de dare în plată sunt reduse cu 50%

12 octombrie 2016 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 801 din 11 octombrie 2016 a fost publicat Ordinul MJ nr. 3540/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul MJ nr. 46/2011.

Potrivit acestui act normativ, se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Cuvinte cheie: >