Group 1

Opoziţie la somaţia europeană de plată. Efectele depunerii cererii la o instanţă necompetentă material

30 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul opoziţiei la somaţia europeană de plată, instanţa (acelaşi complet care a soluţionat cererea de somaţie), în temeiul art. 424 alin.5 NCPC, va pronunţa o încheiere – nesupusă niciunei căi de atac – prin care ia act de depunerea opoziţiei, urmând ca trecerea la procedura de drept comun să fie făcută în condiţiile legislaţiei interne a fiecărui stat membru.
În România, nu s-a adoptat un act normativ care să stabilească măsuri necesare punerii în practică a Regulamentului, inclusiv instanţele competente în materia somaţiei europene de plata, de aceea se vor aplica dispoziţiile de drept comun – art 1015 NCPC (care reglementează competenţa în materia ordonanţei de plată). În situaţia în care reclamantul a depus cererea la o instanţă necompetentă material, aceasta nu va respinge somaţia, ci aplicând regulile de drept intern, va invoca din oficiu la primul termen, excepţia de necompetenţă materială şi va declina cererea în favoarea instanţei competente, printr-o hotărâre definitivă (art.130-132 NCPC.) (Curtea de Apel Craiova, Sectia a II civila, Decizia nr. 39/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >