Ordin de protecţie. Admisibilitatea ascultării ca martor a fiicei victimei

2 iulie 2019 Jurisprudenta

Este legală audierea ca martor a fiicei victimei având în vedere conotaţiile de natură penală ale procedurii emiterii ordinului de protecţie (ex: desemnare apărător din oficiu pentru agresor, participarea obligatorie a procurorului la judecarea acestor cauze etc), precum şi trimiterile exprese ale legii la aplicarea probaţiunii reglementate de Codul de procedură penală.

Extras din considentele deciziei Tribunalului Arad:

”Verificând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate şi ţinând seama de dispoziţiile art.466-482 Cod procedură civilă, tribunalul a constatta că apelul promovat în cauză este nefondat, întrucât prima instanţă a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, atât sub aspectul stării de fapt reţinute, cât şi al dispoziţiilor legale aplicabile.

Astfel, singura critică formulată prin memoriul de apel se referă la nelegalitatea hotărârii primei instanţe din perspectiva administrării probei testimoniale cu nerespectarea dispoziţiilor art. 316 Cod procedură civilă, în sensul ascultării ca martor a fiicei victimei, în condiţiile în care, potrivit normei menţionate anterior, există o interdicţie legală de a fi ascultaţi descendenţii ca martori, chiar dacă e vorba de procese vizând raporturi de familie.

Citeste mai mult  Scopul infiintarii unei societati comerciale

Tribunalul nu poate împărtăşi susţinerea apelantului având în vedere normele ce vizează probaţiunea în asemenea cauze, norme cuprinse chiar în Legea 217/2003.

Aşadar, reglementând ordinul de protecţie provizoriu, în art. 222 al. 4 din Legea 217/2003, legiuitorul arată că acţiunile poliţiştilor (…) urmează regimul probelor prevăzute de Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă sau de Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală. Poliţiştii strâng probele potrivit dispoziţiilor prevăzute de Legea 135/2010, atunci când, în cursul verificării sesizărilor privind violenţa domestică, constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca actele de violenţă domestică săvârşite să facă obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni (alin. 5 al art. 222). De asemenea, conform art. 221 al. 2, la evaluarea situaţiei de fapt, poliţiştii vor constata existenţa riscului iminent pe baza probelor strânse potrivit prevederilor Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Pe de altă parte, potrivit art. 117 al. 1 Cod procedură penală au dreptul de a refuza să fie audiate ca martor a) soţul, ascendenţii, descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului sau inculpatului. Altfel spus, rudele apropiate ale suspectului/inculpatului pot fi ascultate ca martor, dacă consimt la aceasta.

Citeste mai mult  Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor. Proces verbal de contraventie care nu este întemeiat pe nici un mijloc de probă

Or, în prezenta cauză, martora C.R.S.– fiica victimei şi sora agresorului – a consimţit a fi audiată de către instanţă, în ciuda relaţiilor de rudenie cu ambele părţi.

Drept urmare, tribunalul a observat că audierea martorei indicate mai sus s-a făcut în condiţii de legalitate, având în vedere conotaţiile de natură penală ale procedurii emiterii ordinului de protecţie (ex: desemnare apărător din oficiu pentru agresor, participarea obligatorie a procurorului la judecarea acestor cauze etc), precum şi trimiterile exprese ale legii la aplicarea probaţiunii reglementate de Codul de procedură penală.” (Tribunalul Arad, Secţia civilă, decizia civilă  nr. 4/07 martie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >