Ordin de protecție. Calitatea de membru de familie

30 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Împrejurarea că părțile s-au despărțit în anul 2014, după o relație de mai mult de 5 ani, nu este de natură să conducă la concluzia inaplicabilității prevederilor art. 3 din Legea 217/2003.

Astfel, tribunalul reține că între părți, care au conviețuit împreună, având și un copil, s-au stabilit raporturi specifice vieții de familie, împrejurarea că părțile s-au separat nefiind suficientă pentru a o lipsi pe reclamantă de protecția oferită de Legea 217/2003, cu atât mai mult cu cât aceștia au un copil împreună.

”Prin sentința civilă 1490/8.03.2016 Judecătoria Buftea  a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și a emis ordin de protecție prin care, cu caracter provizoriu, pe o perioadă de 6 luni, a dispus următoarele:

A obligat pe pârâtul să păstreze o distanță minima de 100 m fața de reclamanta, față de locul de muncă al reclamantei și față de imobilul la care aceasta locuiește.

În temeiul disp. art. 23 alin. (1) lit. e) din legea 217/2003 a interzis pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamanta.

Citeste mai mult  Contrabandă. Dubiu cu privire la valoarea în vamă a bunurilor. Achitare

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâtul, arătând în esență că hotărârea este nelegală (…)

În ce privește critica referitoare la caracterul nefundat al hotărârii de fond tribunalul reține, din analiza print-ului cuprinzând mesajele whatsapp  tribunalul reține că susținerile apelantului sunt nereale.

Astfel, acesta a amenințat în repetate rânduri pe reclamanta intimată cu moartea („te leg de scaun si-ți dau drumul în apă”, „ți-a plăcut p…a, o să îți placă și să mori”, „te fac să-ți dorești să mori”, etc.)

Trecând peste limbajul jignitor folosit de apelant, tribunalul nu poate să nu observe că nici o clipă în mesajele transmise apelantul nu s-a preocupat de binele minorei, fiica părților, singura preocupare a sa fiind să amenințe pe intimată, probabil în speranța de a o convinge să revină în domiciliul conjugal.

Tribunalul reține, totodată, intervalele extrem de scurte la care au fost transmise mesajele în discuție ceea ce, coroborat cu tonul agresiv al acestora, a fost de natură să imprime intimatei o stare de teamă profundă, caracteristică victimelor hărțuirii psihice și fizice.

Citeste mai mult  Executare silită nelegală. Lipsa calității de titlu executoriu a cererii de credit

În drept tribunalul reține art. 3 din legea 217/2003 definește noțiunea de violență în familie, astfel: violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

Potrivit art. 5 din același act normativ, noțiunea de membru de familie include, printre altele, persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc.

În acest context tribunalul apreciază că nu poate fi primită susținerea reprezentantului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov referitoare la neîndeplinirea calității de membru de familie.

Astfel, tribunalul apreciază că împrejurarea că părțile s-au despărțit în anul 2014, după o relație de mai mult de 5 ani, nu este de natură să conducă la concluzia inaplicabilității prevederilor art. 3 din Legea 217/2003.

Citeste mai mult  ICCJ. Plata onorariului de succes

Astfel, tribunalul reține că între părți, care au conviețuit împreună, având și un copil, s-au stabilit raporturi specifice vieții de familie, împrejurarea că la acest moment părțile s-au separat nefiind suficientă pentru a lipsi pe intimată de protecția oferită de Legea 217/2003., cu atât mai mult cu cât apelantul și intimata au un copil împreună.

Așa stând lucrurile, pentru motivele mai sus expuse tribunalul, apreciind sentința civilă apelată ca legală și temeinică, urmează a respinge apelul ca nefundat.” (Tribunalul Ilfov, Decizia civilă nr. 821/13 iunie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >