Ordin de protecție. Condițiile violenței psihologice

5 iulie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Nu orice fel de divergenţă, contradicţie sau stare de tensiune constituie în sine o formă de violenţă.

Extras din considerentele deciziei Tribunalului Maramureș:

”Conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 ,,violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima”.

Conform art. 4 din Legea 217/2003 violenţa psihologică presupune impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar;, iar violenţa verbală implică adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare. (…)

Citeste mai mult  Contraventie. Previzibilitatea normei de incriminare

Atâta timp cât părţile locuiesc în acelaşi imobil şi nu s-a stabilit convenţional sau judiciar dreptul unic al intimatei la folosirea imobilului, faptul că apelantul a adus două persoane care au dormit în imobil şi că acesta a consumat băuturi alcoolice şi a fumat împreună cu cele două nu întruneşte elementele constitutive ale violenţei psihologice, cu atât mai mult cu cât evenimentul a fost unul singular şi nu există nici un mijloc de probă din care să rezulte că acţiunea apelantului a fost animată de intenţia de a-i cauza în acest sens intimatei vreo suferinţă. După cum s-a subliniat anterior, nu orice fel de divergenţă, contradicţie sau stare de tensiune constituie în sine o formă de violenţă. Modul de utilizare de către părţi a locuinţei comune se soluţionează prin altă formă de manifestare a acţiunii civile, iar nu prin emiterea ordinului de protecţie, în lipsa unei forme de violenţă în sensul legii speciale. Totodată, având în vedere că intimata nu era de faţă când, afirmativ, apelantul ar fi lovit cu piciorul în uşă, nu are natura unei forme de violenţă psihologică având în vedere că gestul nu poate fi catalogat ca fiind unul ,,demonstrativ”, realizat cu scopul de a induce teama sau a aneantiza voinţa victimei. Din contră, după cum rezultă din însăşi susţinerile intimatei şi din înregistrarea video administrată în cauză, apelantul nu îşi găsea cheile, situaţie în care, cel mai probabil, eventuala încercare de a forţa uşa a fost cauzată de acesta aspect. (…)

Citeste mai mult  Amendă judiciară pentru formularea cu rea-credință a plângerii contravenționale

Totodată, per se, consumul de băuturi alcoolice de către unul dintre soţi nu constituie o formă de violenţă şi nu are relevanţă în contextul ordinului de protecţie, atâta timp cât acesta nu este însoţit şi de alte acţiuni sau inacţiuni intenţionate de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală.”(Tribunalul Maramureș, Secția I civilă, Decizia nr. 693 din 18 decembrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >