Group 1

Ordin de protectie. Evacuarea temporara din locuinta familiei

3 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În dezlegarea pricinii se impune a se stabili daca reclamanta a fost supusa la acte de violenta – în întelesul art. 4 din Legea nr. 217/ 2003 si daca starea de fapt dovedita impune emiterea ordinului de protectie.
Din probele administrate în cauza, Judecatoria retine ca violenta fizica invocata de reclamanta este dovedita, prin coroborarea declaratiei martorei G.D. cu certificatul medico-legal. Este adevarat ca acest înscris face referire la constatari care nu sunt recente, astfel ca, prin el însusi, certificatul medico-legal exhibat de reclamanta nu este de natura a convinge instanta de necesitatea emiterii ordinului de protectie.

La rândul lor, înscrisurile depuse la dosar de reclamanta, reprezentând adrese de raspuns al Sectiei Politie, fac referire la sesizari promovate de aceeasi persoana împotriva sotului pârât, în perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014.

Judecatoria va avea însa în vedere cele relevate prin declaratia martorului ascultat în cauza, concluzionând ca pârâtul a exercitat, inclusiv în ultima perioada de timp, împotriva reclamantei acte de violenta fizica, verbala si psihologica, în mod obisnuit si repetat, aducând traiul comun la pragul suportabilitatii, în ceea ce o priveste pe V.S..

Citeste mai mult  Dispozitiile privind executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori nu se aplica in cazul ordonantei presedintiale

Ambele parti au facut, de altfel, referire la tentative de suicid ale reclamantei, cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei.
În aceste conditii, instanta apreciaza ca actele de violenta manifestate de pârât împotriva sotiei sale sunt actuale si de natura a putea conduce la punerea în real pericol a reclamantei. Mai mult, întrucât asemenea fapte se consuma în interiorul familiei, cei doi minori devin expusi si pe deplin influentabili, astfel ca se impune si protejarea lor, prin înlaturarea pericolului.

În raport de circumstantele cauzei, având în vedere si faptul ca pârâtul poate reprezenta un real pericol la adresa vietii, integritatii fizice si psihice a reclamantei, cât si a integritatii psihice a minorilor, Judecatoria apreciaza ca se impune emiterea ordinului de protectie cerut, instanta urmând a dispune:
– evacuarea temporara a pârâtului din locuinta familiei
– obligarea pârâtului la pastrarea unei distante minime de 200 m fata de reclamanta si fata de domiciliul acesteia;
– interdictia pentru pârât de a contacta reclamanta, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau în orice alt mod;
– încredintarea catre reclamanta a copiilor minori

Citeste mai mult  Reprezentarea persoanei juridice prin avocat. Condiții privind împuternicirea avocațială

Legat de masura evacuarii, instanta, contrar sustinerilor avocatului din oficiu al pârâtului, o apreciaza ca fiind necesara, întrucât tocmai convietuirea partilor, în aceeasi locuinta, este de natura a crea starea de teama si de pericol în care traieste reclamanta. Or, între dreptul pârâtului de a locui la domiciliul legal si siguranta altei persoane care locuieste în acelasi imobil, prin prisma dispozitiilor Legii nr. 217/ 2003 are prevalenta siguranta persoanei.

Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie va fi de 4 luni, perioada apreciata suficienta pentru ca pârâtul sa îsi revizuiasca comportamentul fata de sotia sa. Desigur ca, în situatia în care aceasta nu se va întâmpla, reclamanta are posibilitatea sa ceara prelungirea masurilor dispuse. Totodata, pârâtul trebuie sa constientizeze ca orice diferend între el si sotia sa trebuie solutionat pe cale pasnica, prin învoiala partilor, sau pe cale judiciara, iar nu prin forta, cu exercitarea de actiuni violente. (Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 20/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >