Group 1

Ordin de protecţie. Noţiunea de ”membru de familie”

21 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 5 din Legea 271/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoA copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

Apelanta M A este nora reclamanţilor, iar apelanţii C M şi C V sunt părinţii acesteia, astfel că niciunul dintre pârâţi nu poate fi considerat membru de familie al reclamanţilor în accepţiunea Legii 217/2003. Părţile nici nu convieţuiesc şi, mai mult, C M şi C V nu locuiesc nici măcar în aceeaşi localitate cu reclamanţii.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept ref invocarea nulității unei clauze a contractului colectiv de muncă

Prima instanţă a asimilat relaţia de afinitate dintre noră şi socrii celei dintre părinţi şi copii printr-o interpretare extensivă a textului art. 5 al. 1 lit. c din Legea 217/2003 republicată (art. 2 indice 2 lit. c din Legea 25/2012), însă când legea cuprinde o enumerare limitativă a împrejurărilor în care se poate aplica, cum este şi cazul Legii 217/2003 rep. în care legiuitorul a definit exact noţiunea de „membru de familie”, nu se admit interpretări extensive.

Mai mult, pentru că ingerinţa asupra drepturilor fundamentale ale celui împotriva căruia se emite ordinul este foarte serioasă, instituţia ordinului de protecţie reglementată de Legea 217/2003 nu-şi găseşte aplicabilitatea decât în condiţiile prevăzute de actul normativ special care o reglementează.

Faţă de aceste considerente, tribunalul a apreciat că în mod greşit a admis prima instanţă cererea reclamanţilor de emitere a ordinului de protecţie împotriva unor persoane în afara sferei membrilor de familie astfel cum aceasta a fost circumscrisă prin art. 5 din Legea nr. 217/2003. (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 146/A/3 aprilie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >