Ordinea de preferinţă a distribuirii sumelor rezultate din urmărirea silită. Dosare de executare diferite

21 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Dispoziţiile art.864 Cod procedură civilă [devenit art. 865] stabilesc ordinea de preferinţă a distribuirii sumelor rezultate din urmărirea silită în măsura în care, în cadrul aceleiaşi executări silite, s-au efectuat cheltuieli sau au rezultat creanţe de natură diferită care sunt imputabile debitorului urmărit. Această ordine de preferinţă, are drept scop ocrotirea anumitor creanţe din considerente de ordin umanitar sau social-economic. Rezultă aşadar, contrar susţinerilor apelantului că, ordinea de preferinţă la distribuirea sumelor, stabilită de art.864 Cod procedură civilă din 2010, vizează doar ipoteza în care, în cadrul aceleiaşi executări silite s-au efectuat cheltuieli sau au rezultat creanţe de natură diferită şi nicidecum nu vizează dosare de executare diferite. (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 1269/09 noiembrie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >