Group 1

Ordinea de soluționare a excepțiilor necompetenței materiale și a nelegalei citări

3 aprilie 2019 Drept Civil

Excepția nelegalei citări se soluționează prioritar excepției necompetenței materiale, a apreciat Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din 2017 cu privire la următoarea întrebare:

În materia excepțiilor procesuale:
A)- instanța se pronunță prin încheiere, cu excepția cazului în care respinge excepția de necompetență;
B)- excepţia necompetenţei materiale se soluţionează cu prioritate faţă de excepţia nelegalei citări, deoarece
numai o instanţă competentă poate verifica dacă procedura de citare a fost legal îndeplinită;
C)- dacă instanța nu se poate pronunța de îndată asupra excepției invocate, va acorda un termen scurt în vederea soluționării acesteia.   

Răspuns corect: C

Doi candidați au formulat contestație la baremul de notare susținând că este corectă și varianta B, întrucât instanța necompetentă se dezinvestește, iar procedura de citare se reface, ambele sunt excepții de procedură, dar excepția de necompetență are prioritate față de excepția nelegalei citări.

Citeste mai mult  Decizia de recunoaștere a alienării părintești - publicată în Monitorul Oficial

Comisia de soluționare a contestațiilor reține că ordinea de soluționare a excepțiilor necompetenței materiale și a nelegalei citări este determinată de art. 131 alin. (1) CPC (verificarea competenței se face doar dacă părțile sunt legal citate) și de art. 153 CPC care impune ca, orice cerere, deci inclusiv cea privitoare la competență, să fie analizată doar dacă părțile au fost citate ori s-au prezentat și stabilește că neîndeplinirea acestei condiții duce la amânarea judecății. Așadar, instanța soluționează întâi excepția nelegalei citări și abia apoi pe cea a necompetenței materiale, ceea ce invalidează varianta B.

Cuvinte cheie: > > >