Ordinea soluționării excepțiilor procesuale

25 august 2016 Drept Civil

Excepția netimbrării se soluționează prioritar excepției necompetenței teritoriale. (Judecătoria Sectorului 3 București, Sentința civilă nr. 8335/2016)

Excepția perimării, care este o excepție de procedură se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei capacității procesuale de folosință, excepție de fond. (Curtea de Apel București, Secția a VI- a civilă, Decizia nr. 72R/2016)

Excepția lipsei calității procesuale pasive se soluționează cu prioritate față de excepția prescripției dreptului material la acțiune. (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 162/2016)

Excepția lipsei calității procesuale pasive se soluționează prioritar față de excepția neîndeplinirii procedurii prealabile, deoarece această din urmă excepție poate fi invocată, potrivit art. 193 alin. 2 C.proc.civ., numai de către pârât și numai prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii. (Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 584/2016)

Excepția inadmisibilității acțiunii se soluționează cu prioritate față de excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii. (Judecătoria Craiova, Sentința civilă nr. 5726/2016)

Excepția lipsei de interes se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei calității procesuale pasive. (Curtea de Apel București, Secția a VIII- a contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1447/2016)

Excepția lipsei capacității procesuale de exercițiu se soluționează cu prioritate față de excepția inadmisibilității acțiunii. (Tribunalul Galați, Sentința civilă nr. 570/2016)

În ce privește ordinea soluționării excepțiilor tardivității și inadmisibilității, instanța este obligată să se pronunțe cu prioritate asupra excepției de tardivitate, deoarece admiterea acesteia excede analizarea altor excepții, chiar dacă și acestea sunt de ordine publică. (Curtea de Apel Pitești, Decizia civilă nr. 318/2016)

Hotărârile sunt disponibile pe www.rolii.ro

Cuvinte cheie: > > > >