Ordonanță de plată. Menționarea cuantumului penalităților în facturile fiscale

15 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Cu privire la penalitățile de întârziere, instanța apreciaza drept întemeiate sustinerile debitoarei. Astfel, potrivit art. 24 din contractul încheiat de parti, acesta din urma este valabil pentru o perioada de 1 an de la data încheierii sale si se prelungeste numai printr-un act aditional.
Instanta observa ca partile au încheiat un asemenea act aditional, convenind ca efectele contractului sa se prelungeasca pâna la data de 18.03.2012. Sub acest aspect, instanta apreciaza ca emiterea în continuare de facturi de catre creditoare si dupa aceasta data (18.03.2012) nu obliga debitoarea si la plata penalitatilor convenite prin contract, întrucât el a încetat sa îsi produca efectele ulterior datei de 18.03.2012, rationament ce nu se aplica însa si în ceea ce priveste debitul principal cuprins în facturi, dat fiind ca acestea din urma sunt contracte în forma simplificata ce atesta operatiunile comerciale desfasurate între parti.
Cu privire la penalitatile de întârziere în cuantum de 0,4% pe zi de întârziere mentionate în cuprinsul facturii, instanta considera ca simpla mentiune pe facturi a unor penalitati de întârziere nu poate fi asimilata unei clauze penale din perspectiva principiului fortei obligatorii a contractului, consacrat de art. 1270 Cod civil, întrucât reprezinta un act unilateral de vointa al reclamantei, neasumat de catre pârâta. În acelasi sens, Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 778/28.02.011 pronunțată în recurs de catre Sectia Comerciala, a retinut ca acceptarea la plata a acestor facturi nu echivaleaza cu acordul celeilalte parti cu privire la pretinsele penalitati de întârziere.” (Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 3705/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >