Group 1

Ordonanță președințială. Suspendarea executării obligației de plată a ratelor rezultând din contractul de credit ipotecar

4 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Procedura speciala a ordonantei presedintiale presupune îndeplinirea cumulativa a conditiilor de admisibilitate ce decurg din prevederile art. 997 Cod procedura civila.

Astfel, cererea de ordonanta presedintiala trebuie analizata din punct de vedere al admisibilitatii sub urmatoarele aspecte: urgenta, caracterul provizoriu al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale si neprejudecarea fondului prin masura luata, instanta urmând sa analizeze totodata în favoarea careia dintre parti este aparenta dreptului.

În ceea ce priveste urgenta, instanta apreciaza ca aceasta conditie nu este îndeplinita în cauza. Astfel, contractul de credit a fost încheiat în anul 2007, iar cererea de emitere a ordonantei presedintiale a fost introdusa în anul 2016. Reclamantii au invocat caracterul abuziv al clauzelor contractelor, dar aceste clauze au produs efecte de la momentul încheierii contractului de credit. Referitor la aprecierea radicala a monedei CHF, instanta constata ca aceasta apreciere s-a produs treptat de-a lungul timpului, fiind un fapt cunoscut la data încheierii contractului de credit ca valuta straina se poate aprecia sau deprecia. Nu a existat o apreciere brusca a monedei CHF anterior introducerii cererii de emitere a ordonantei presedintiale care sa dovedeasca existenta urgentei.

”Reclamantii au aratat ca au încheiat cu S.C. B. S.A. contractul de credit ipotecar nr. (…)/06.09.2007 în temeiul caruia banca acorda împrumutatilor un credit ipotecar de 94.000 CHF pe o perioada de 264 de luni.

La data de 15.09.2015 reclamantii au chemat în judecata pârâtele S.C. B. S.A. si E.F.G. N.E.F. II. B.V. solicitând sa se constate caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în art. 4 punctele 4.1 alin.2 si 4.5 din contractul de credit ipotecar care reglementeaza modalitatea de determinare a dobânzii dupa primul an contractual, al clauzelor cuprinse în art. 4 punctul 4.10 lit.a si b din contractul de credit privind comisionul de acordare credit si comisionul de administrare lunara a creditului, sa oblige pârâtele sa restituie reclamantilor toate sumele încasate în baza clauzelor vizate si dobânda legala aferenta, sa dispuna stabilirea (înghetarea) cursului de schimb CHF/RON la nivelul înregistrat la momentul semnarii contractului, precum si denominarea în moneda nationala a platilor efectuate în temeiul acestuia, precum si cheltuieli de judecata. Cererea a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. x/212/2015, în cauza administrându-se în prezent probe, urmatorul termen de judecata fiind la data de 14.09.2016.

Citeste mai mult  Constatare nulitate act juridic. Eroarea asupra naturii contractului

Instanta retine ca potrivit art. 997 din Codul de procedura civila:

”Instanta de judecata, stabilind ca în favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Ordonanta este provizorie si executorie. Daca hotarârea nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s-au modificat împrejurarile de fapt avute în vedere, masurile dispuse vor produce efecte pâna la solutionarea litigiului asupra fondului.

La cererea reclamantului, instanta va putea hotarî ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen.

Ordonanta va putea fi data chiar si atunci când este în curs judecata asupra fondului.
Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul în fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt”.

Citeste mai mult  Condițiile exonerării de la plata cheltuielilor de judecată. Extras de cont comunicat anterior cererii de chemare în judecată

Procedura speciala a ordonantei presedintiale presupune îndeplinirea cumulativa a conditiilor de admisibilitate ce decurg din prevederile art. 997 Cod procedura civila.

Astfel, cererea de ordonanta presedintiala trebuie analizata din punct de vedere al admisibilitatii sub urmatoarele aspecte: urgenta, caracterul provizoriu al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale si neprejudecarea fondului prin masura luata, instanta urmând sa analizeze totodata în favoarea careia dintre parti este aparenta dreptului.

În ceea ce priveste conditia caracterului provizoriu al cererii, instanta constata ca reclamantii au solicitat ca suspendarea executarii obligatiilor rezultând din contractul de credit ipotecar nr. (…)/06.09.2007 sa dureze pâna la solutionarea definitiva a dosarului nr. x/212/2015, astfel ca este îndeplinita conditia caracterului provizoriu al cererii.

Referitor la conditia ca prin masura luata sa nu se prejudece fondul, instan?a constata ca masura solicitata constând în suspendarea executarii contractului nu rezolva litigiul în fond, fiind astfel îndeplinita ?i aceasta condi?ie. În situa?ia în care s-ar pune în executare aceasta masura, la împlinirea duratei este posibila restabilirea situa?iei de fapt anterioara.

Citeste mai mult  Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept

În ceea ce priveste urgenta, instanta apreciaza ca aceasta conditie nu este îndeplinita în cauza. Astfel, contractul de credit a fost încheiat în anul 2007, iar cererea de emitere a ordonantei presedintiale a fost introdusa în anul 2016. Reclamantii au invocat caracterul abuziv al clauzelor contractelor, dar aceste clauze au produs efecte de la momentul încheierii contractului de credit. Referitor la aprecierea radicala a monedei CHF, instanta constata ca aceasta apreciere s-a produs treptat de-a lungul timpului, fiind un fapt cunoscut la data încheierii contractului de credit ca valuta straina se poate aprecia sau deprecia. Nu a existat o apreciere brusca a monedei CHF anterior introducerii cererii de emitere a ordonantei presedintiale care sa dovedeasca existenta urgentei.

Referitor la posibilitatea pierderii locuintei, instanta constata ca reclamantii nu au afirmat ca împotriva lor s-a început executarea silita, astfel ca aceasta sustinere este neîntemeiata. În situatia în care se va începe executarea silita reclamantii au posibilitatea sa solicite suspendarea executarii silite.

Pentru toate aceste considerente, constatând ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru admiterea cererii de emitere a ordonantei presedintiale, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea de chemare în judecata formulata de reclamanti.”(Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 9139/19.07.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >