Ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată

Miercuri, 27 iunie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat un proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, care aduce o serie de modificări importante OG nr. 2/2001 cum ar fi faptul că lipsa codului numeric personal al contravenientului din cuprinsul procesului-verbal de contravenție se sancționează cu nulitatea sau faptul că se instituie posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Concret, potrivit modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ”procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea. Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”

Cuvinte cheie: >