Rolul activ al judecătorului

2 iulie 2020 Drept Civil

Rolul activ al judecătorului presupune obligaţia instanţei de judecată de a stabili starea de fapt şi de drept din speţă, în scopul aflării adevărului, atunci când este învestită cu situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar părţile nu au […]