Păstrarea numelui după divorț. Condiții

9 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Sub aspectul capătului de cerere referitor la nume, instanţa va da efect dispoziţiilor art. 383 alin. 1 C.civ., care stipulează că la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, instanţa urmând a lua act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului, instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei iar dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi vor purta numele dinaintea căsătoriei, potrivit alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol.

În conditiile in care legiuitorul nu a prevazut in textul normativ care sunt aceste motive temeinice si nici criteriile ce trebuie avute in vedere la stabilirea lor, sarcina identificarii acestora revine instantei de judecata, iar acest lucru nu se poate face decat pornind de la situatia de exceptie prevazuta de text si de la probele administrate de parti.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Lipsa dovezii că petentul a condus autoturismul în momentul efectuării depășirii neregulamentare

Fiind o exceptie de la regula revenirii sotilor la numele purtat anterior desfacerii casatoriei prin divort, aceasta este de strica interpretare si aplicare, iar motivele ce pot justifica aplicarea ei trebuie sa fie temeinice, in sensul ca, daca instanta nu incuviinteaza pastrarea numelui se produce sotului in cauza o vatamare grava. Faptul ca pârâta poartă acest nume de 35 de ani şi a fost cunoscută cu acest nume în viaţa socială şi profesională nu reprezinta un motiv temeinic, care sa justifice, incuviintarea pastrarii de catre aceasta a numelui dobandit prin casatorie.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a dispune ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei. (Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 481/26 ianuarie 2016, definitivă prin decizia nr. 71/26 ianuarie 2017 a Tribunalului Iași, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >