Pedeapsă cu închisoarea pentru cei care nu plătesc contribuțiile la stat – proiect

15 septembrie 2019 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înreistrată pentru dezbatere o Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, potrivit căreia se incriminează ca faptă de evaziune fiscală, reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor. Pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, în Anexa la proiectul de act normativ, categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează. Limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 6 ani.

Totodată se propune ca, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la articolele 6, 8 sau 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la citirea actului de sesizare, suspectul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. De asemenea în aceleași condiții de acoperire integrală a prejudiciului, în cauzele cu prejudicii de până la 100.000 euro, în echivalentului monedei naționale, se propune să poată fi aplicată și pedeapsa cu amenda, iar în cele cu prejudicii de pîână la 10.000 euro se propune ca faptele să nu se pedepsească.

Citeste mai mult  Propunere legislativă de modificare a NCP și a NCPP

De asemenea, se reglementează faptul că dispozițiile art. 10 nu se aplică dacă suspectul sau inculpatul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005 într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile art. 10.

Cuvinte cheie: > >