Pedeapsă sub limita legală. Neagravarea situației inculpatului în propria cale de atac

În cazul apelului declarat exclusiv de inculpat, dacă prima instanţa a încadrat fapta în dispoziţiile noului Cod penal şi, în mod greşit, a aplicat normele privind efectele circumstanţelor atenuante din Codul penal anterior, rezultând o pedeapsă inferioară limitei minime a pedepsei care poate fi aplicată conform normelor privind efectele circumstanţelor atenuante din noul Cod penal, instanţa de apel nu poate majora pedeapsa, întrucât ar încălca principiul non reformatio in pejus. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >