Pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani ar putea fi executate la domiciliu

27 decembrie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, potrivit căreia se aduc modificări regimului sancționator în cazul concursului de infracțiuni precum și în ceea ce privește executarea unor pedepse.

Concret, una dintre modificările propuse se referă la art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul Penal – ”Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni”  care ar urma să aibă următorul conținut: „Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită cu până la 1/3 din aceasta”.

În prezent, „se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”.

De asemenea, potrivit propunerii legislative, pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani se execută la domiciliu. Pedeapsa cu închisoarea la domiciliu se aplică și în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu închisoarea peste 3 ani, dar cu vârsta de cel puțin 60 de ani sau al celor care suferă de bolile grave sau incurabile stabilite prin lege”.

Conform inițiativei legislative, abuzul în serviciu ar urma să fie pedepsit penal doar în cazul în care s-a cauzat o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro.

Citeste mai mult  Procedura de elaborare a lucrărilor științifice de către deținuți - proiect

Totodată, potrivit propunerii, art. 290 al Codului de procedură penală – ”Denunțul”, se completează după cum urmează:

”(3) Denunțul poate fi făcut în termen de 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei, cu excepția infracținilor contra persoanei și a infracțiunilor contra persoanei.
(4) Dacă denunțătorul nu denunță fapta în termenul prevăzut anterior, va răspunde penal, iar denunțul său nu va mai constitui probă în procesul penal.”

Cuvinte cheie: > > > >