Penalităţile pentru sumele restante către asociația de proprietari

27 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Nu subzistă obligația de plată a penalităților pentru sumele restante către asociația de proprietari, în condițiile în care, cuantumul acestora nu poate fi stabilit în mod cert, atâta vreme cât nu se cunoaște data de afișare a listelor de plată, moment de la care să se poată stabili data scadenței.

”Potrivit art. 49 Leg. nr. 230/2007,

(1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat.

(2) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor face obiectul fondului de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociației de proprietari de către terți și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.

Din cuprinsul listelor de plată anexate cererii de chemare în judecată și pe care reclamanta le-a invocat sub aspect probator, nu rezultă care este data afișării acestor liste, rubrica respectivă nefiind completată(f. 13 – 32 fond).

Citeste mai mult  Inaplicabilitatea dispoziţiilor privind suspendarea facultativă a judecăţii în cazul dependenţei litigiului de o obligaţie de a face care urmează a se îndeplini pe cale administrativă

Expertiza contabilă a stabilit cuantumul penalităților raportat la alte liste decât cele depuse inițial și care au fost comunicate pârâților, acest fapt rezultând din precizările depuse de expert la fila 157 dosar fond, expertul anexând la dosar fișele pe baza cărora a calculat penalitățile( f. 158– 222) și care au fost contestate de pârâți ele neavând același conținut cu cele inițiale. În considerarea acestui aspect, s-au depus și obiecțiuni la expertiză, care au fost înlăturate de instanța de fond.

Tribunalul reține că tabelele nominale(f.291-293) depuse de reclamantă nu pot suplini absența datei de afișare a listelor de plată, aceste tabele fiind făcute retroactiv, în 2015, cu privire la afișări ale listelor din octombrie 2008 – decembrie 2013. Aceste tabele sunt întocmite exclusiv de președintele asociației, nefiind însușite de alte persoane care să ateste data de afișare și atâta vreme cât ele au fost contestate de pârâți ele nu pot face dovada acestui aspect.

Citeste mai mult  Descrierea faptei salariatului ce constituie abatere disciplinară

În consecință, văzând dispozițiile art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul și va schimba sentința civilă apelată, în sensul că va înlătura obligația de plată a penalităților, în condițiile în care, cuantumul acestora nu poate fi stabilit în mod cert, atâta vreme cât nu se cunoaște data de afișare a listelor de plată, moment de la care să se poată stabili data scadenței. (Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 282/25 aprilie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >