Perimarea executării silite. Termen de invocare

14 august 2023 Drept Civil Jurisprudenta

”În ceea ce privește termenul în care se poate invoca perimarea executării silite, trebuie distins între două situații.

Prima, situația în care creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la indeplinirea oricărui act de executare și nu au mai urmat alte acte de executare, sens în care (…) perimarea executării silite poate fi invocată oricând. însă nu pe calea conbtestației la executare, din moment ce nu exista acte de executare efectuate ulterior perimării, a căror legalitate să poată fi cenzurată pe calea contestației la executare. În acest caz, fiind vorba despre acte de executare anterioare perimării, prin urmare valabile, pentru desființarea lor (iar nu pentru anularea acestora, debitorul are la îndemână doar o acțiune în constatarea perimării.

A doua situație este cea în care, creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la indeplinirea oricărui act de executare, iar după trecerea acestui termen, se efectuează alte acte de executare, ipoteză în care instanța reține că perimarea poate fi invocată doar în termenul de 15 zile pe care debitorul il are la îndemână pentru conbtestarea actelor de executare efectuate după ce a intervenit perimarea executării silite. Altfel spus, atâta timp cât în dosarul execuțional se continuă a se realiza acte de executare, singura cale pentru contestarea și anularea lor o constituie cea a contestației la executare exercitată însă în termenul legal și imperativ instituit de legiuitor.

Citeste mai mult  ÎCCJ. Împotriva încheierii de suspendare, partea are deschisă calea de atac a recursului până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept

Totodată, mai trebuie subliniat că această concluzie a fost exprimată cu majoritate atât în cuăprinsul Minutei întâlnirii profesionale trimestriale privind problemele de practică judiciară neunitară în materie civilă de la instanțele din circumscripția Curții de Apel Cluj, din data de 9 aprilie 2021, precum și în cadrul întâlnirii reprezentanților Consililiului Superior al Magistraturii cu președinții secțiilor civile ale Curților de Apel – Curtea de Apel București, 11-12 mai 2017.

Pirn urmare, perimarea poate fi invocată doar în termen de 15 zile. calculat în raport cu primul act de executare efectuat după împlinirea termenului de perimare.

De altfel, incidența perimării executării silite nu are de ce să atragă în favoarea debitorului, un regim mai favorabil decât cel al nulității înseși. Or, dacă pentru a obține anularea executării silite, debitorul are la dispoziție un termen maximal de 15 zile de la data la care a luat cunoștință de somație ori de când a luat cunoștință de primul act de executare  – art. 401 lit. c) Vechiul Cod procedură civilă, nu s-ar justifica de ce impediementul creat de incidența perimării, un viciu, calitativ vorbind, inferior nulității executării înseși, ar permite debitorului să formuleze contestație fără a fi condiționat de vreun termen, lipsa de stăruință a creditorului nu poate fi, împotriva sa, mai gravă decât satisfacerea creanței cu prețul unei executări silite nelegale.” (Extras din considerentele sentinței civile nr. 516/20 iunie 2023 a Judecătoriei Craiova). 

Textul sentinței poate fi consultat (în fomat pdf) AICI.

Cuvinte cheie: >