Persoana fizică preia obligaţiile bugetare datorate de aceasta din activităţile economice desfăşurate în mod independent sau profesii libere

Persoana fizică, în nume propriu, preia obligaţiile bugetare datorate de aceasta, potrivit legii, din activităţile economice desfăşurate de aceasta în mod independent sau profesii libere, se stipulează în mod expres în proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pe de o parte, la art. 23 din Codul de procedură fiscală este reglementat cine preia obligațiile fiscale în situația în care acestea nu a fost îndeplinite de către debitor. Pe de altă parte art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, reglementează faptul că „titularul PFA răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.”

Citeste mai mult  ANAF. Precizări cu privire la stabilirea rezidenței fiscale și declararea veniturilor din străinătate

Astfel, în practica organelor fiscale s-a constatat că instanţele judecătoreşti au anulat actele de executare emise pe numele persoanelor fizice pentru obligaţiile fiscale datorate de aceasta, ca urmare a desfășurării de activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi din asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Prin urmare, la art. 23 din Codul de procedură fiscală se propune reglementarea unei noi situații de preluare a obligațiilor, respectiv persoana fizică, în nume propriu, preia obligaţiile bugetare datorate de aceasta, potrivit legii, din activităţile economice desfăşurate de aceasta în mod independent sau profesii libere, precum şi din asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care aceştia au fost radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii.

Cuvinte cheie: > >