Group 1

Persoanele care doresc să utilizeze cartele telefonice preplătite ar putea fi nevoite să prezinte actul de identitate

10 septembrie 2016 Noutati legislative

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaționlă (MCSI) a lansat în dezbatere publică un proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, potrivit căruia persoanele care doresc să utilizeze cartele telefonice preplătite ar fi nevoite să prezinte actul de identitate.

În expunerea de motive se arată că, în contextul internaţional existent, dominat de lupta împotriva criminalităţii organizate şi în special a formelor sale grave ori cu caracter transfrontalier, precum şi a actelor de terorism , este nevoie de un cadru clar definit şi adoptarea unor norme privind datele necesare pentru înregistrarea utilizatorilor de cartele preplătite, în cazul persoanelor fizice cetățeni români, persoane fizice cetățeni străini, persoane juridice sau alte forme de organizare precum și în cazul persoanelor care desfășoară activități independente sau profesii liberale.

Astfel, potrivit proiectului, furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului se poate realiza numai cu condiția corelării dintre datele de identificare a utilizatorilor finali și identificatorul serviciului de comunicații electronice. Identificatorul serviciului de comunicații electronice reprezintă numărul de telefon sau codul unic asociat accesului la un serviciu de comunicații electronice destinat publicului cu plata în avans sau cu plata ulterioară furnizării serviciului, atribuit unui utilizator final.

Citeste mai mult  Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate

Datele de identificare a utilizatorilor finali  constau în:
a) în cazul persoanelor fizice, cetățeni români: numele, prenumele şi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa e-mail dacă există;
b) în cazul persoanelor fizice, cetăţeni străini: numele, prenumele, domiciliul, locul și data nașterii seria și numărul actului de identitate și țara emitentă;
c) în cazul persoanelor juridice sau altor forme de asociere: denumirea și codul unic de identificare, precum şi datele de identificare, aparținând delegatului persoanei juridice, respectiv formei de asociere în cauză;
d) în cazul persoanelor care desfășoară activități independente sau profesii liberale: codul unic de identificare precum și datele de identificare, aparținând acestora.

Colectarea datelor menționate mai sus se face prin prezentarea actului de identitate al persoanei fizice sau împuternicitului persoanei juridice, în original, iar, în cazul celorlalte persoane și prin prezentarea copiilor documentelor de înregistrare fiscală. Obligația se consideră îndeplinită și în situația transmiterii copiilor documentelor în format electronic utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

Citeste mai mult  Noua formă a răspunderii magistraților pentru erorile judiciare

În maximum 12 luni de la intrarea în vigoare, cei care deja au cartele preplătite pot opta pentru menţinerea serviciului şi funizarea datelor menționate mai sus sau  pot renunţa la acesta.

În termen de maxim 3 luni de la expirarea termenului de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii, abonații serviciilor de comunicații electronice destinate publicului cu plata în avans, care au optat pentru renunțarea la servicii pot obține, în urma solicitării adresate furnizorului de servicii de comunicații electronice, contravaloarea serviciilor plătite și neutilizate, iar în cazul care nu își exprimă opțiunea pentru una dintre variante, furnizorii de servicii de comunicatii electronice încetează furnizarea serviciilor.

Textul proiectului poate fi consultat AICI

Cuvinte cheie: >