Plângere contravenţională. Conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

Competența de soluționare a plângerii contravenționale aparține judecătoriei în cărei rază de competență a fost săvârșită fapta și nu judecătoriei în cărei rază a fost constatată.

”Prin procesul verbal de contravenţie petentul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea prevederilor art. 59 din OUG 195/2002 respectiv în intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.
Conform art.118 alin.1 din OUG 195/2002 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
Din cuprinsul plângerii, cât şi din cel al întâmpinării rezultă faptul că cei implicaţi în producerea accidentului s-au deplasat la sediul poliţiei rutiere, în Bucureşti, sector 3, unde, pe baza declaraţiilor şi schiţelor efectuate, agentul constatator a aplicat sancţiunea contravenţională petentului. Instanţa constată aşadar că locul constatării faptei este la sediul poliţiei rutiere, agentul constatator aplicând sancţiunea, nu pe baza celor constatate personal la locul săvârşirii faptei ci pe baza declaraţiilor date de cei implicaţi în evenimentul rutier.
Având în vedere considerentele ce preced, instanţa apreciază că este competentă a soluţiona prezenta cauză Judecătoria Sectorului 3, instanţă determinată în conformitate cu prevederile art.118 alin.1 din OUG 195/2002, aplicabile prezentei cauze la data sesizării instanţei, sens în care urmează a admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi a declina cauza Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.
Având în vedere că, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus declinarea dosarului spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, (instanţa a reţinut că în conformitate cu art.32 alin.1 din OG 2/2001 plângerea se depune la instanţa în a cărei rază de competenţă a fost săvârşită fapta, respectiv sector 1 – s.n.,LL) în baza art. 133 alin.2 din Cod. Proc. Civ. instanţa constată ivit conflictul negativ de competenţă şi în temeiul art. 134 din acelaşi act normativ cauza urmează a fi trimisă Tribunalului Bucureşti în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Hotărârea nr. 5417/2015, portal.just.ro)

Tribunalul București în soluţionarea conflictului de competenţă, a stabilit competenţa în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. (Hotarârea nr. 3588/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >