Plângere contravențională. Lipsa ordinului de serviciu al agentului constatator

”Referitor la faptul dacă agentul care a întocmit actul a cărui anulare s-a solicitat avea sau nu calitatea de agent constatator, (…)tribunalul urmează a constata și a reține că cei doi agenți care unul a realizat înregistrarea video și celălalt a întocmit actul sancționator se aflau, la data surprinderii în trafic a apelantului și întocmirii procesului-verbal în cauză la posturile existente în buletinul posturilor. Acestora nu li se eliberează ordine de serviciu și acest fapt nu constituie motiv de anulare a actului sancționator, aspectul neconstituind o condiție de formă ad-validitatem pentru procesul-verbal contestat, neîncadrându-se în disp. art. 16, art. 17 și art. 19 din OG 2/2001.”(Tribunalul Călărași, Decizia civilă nr. 341/2015, www.rolii.ro)

Pe această temă a se vedea și soluția Tribunalului Tulcea.

Cuvinte cheie: >