Plângere contravențională. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție

”Prin procesul verbal  încheiat la data de 13.07.2015, petenta a fost sancționată în temeiul art. 8 alin.1, 2 din OG 15/2002 pentru faptul că a circulat la data de 01.03.2015 ora 12.27 pe DN15 km 82 plus 550 m, localitatea S fără a deține rovinietă valabilă pentru vehiculul cu număr de înmatriculare X.

***Plângere contravențională. Traversare prin loc nepermis. Imposibilitatea audierii martorului asistent***

Instanța constată că procesul verbal a fost afișat în data de 28.07.2015 la domiciliul petentei menționat în procesul verbal din Târgu Mureș. Potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanța constată că începând cu data de 30.09.2014 petenta are domiciliul stabilit în S, prin urmare instanța conchide că procedura de afișare nu poate fi considerată ca legal îndeplinită față de petenta la adresa din Târgu Mureș. De comunicarea legală a procesului verbal se leagă o altă condiție de legalitate pe care instanța o va verifica în cele ce urmează, respectiv comunicarea procesului verbal în termen de două luni de la data încheierii acestuia, sarcină impusă intimatei în temeiul art.9 alin.8 din OG 15/2002.

Citeste mai mult  Întreruperea termenului de prescripție. Recunoașterea voluntară a dreptului

Instanța arată că este incidentă în cauză caducitatea procesului verbal respectiv a intervenit prescripția executării sancțiunii contravenționale datorită faptului că intimata nu și-a îndeplinit corespunzător obligația de comunicare a procesului verbal prin procedura afișării la domiciliul anterior al petentei. După cum reiese din procesul verbal de afișare menționat mai sus, procedura nu și-a atins scopul, acele de a o informa pe petenta despre încheierea procesului verbal, asta datorită nesincronizării bazei de date a MAI-Directia Regim permise și Înmatricularea Vehiculelor cu cea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Populației, nesincronizare care nu poate să îi fie imputabilă petentei.

În aceste condiții, instanța va constata că obligația de comunicare a procesului verbal de către intimata nu a fost îndeplinită corespunzător, aceasta fiind în culpă pentru situația ivită. Este alegerea intimatei de a-și prelua datele din baza de date MAI-Permise si nu din cea a Serviciului Public de Evidența a Populației, iar orice necorelare îi este imputabilă acesteia. Este evident că ceea ce interesează la momentul încheierii procesului verbal este atât persoana petentului cât si datele autovehiculului și nu doar datele automobilului, iar în ce privește datele personale ale persoanelor fizice Serviciul Public de Evidenta a Populatiei este instituția abilitată pentru oferirea acestor date. Or, atâta timp cât petenta și-a declarat în mod corespunzător noul domiciliul, acesta devine singura adresa la care comunicările efectuate de terți îi pot fi opuse acesteia.

Citeste mai mult  Eliberarea de către psiholog a avizului necesar înscrierii la şcoala de şoferi fără testarea efectivă a solicitanților. Consecințe penale

***Depășire limită de viteză. Proces verbal de contravenție anulat. Dovada că autovehiculul se afla în localitate***

Față de acestea, instanța va admite plângerea formulată de către petenta si va constata prescrisă executarea sancțiunii contravenționale a amenzii aplicate”. (Judecătoria Târgu Mureș, Sentința civilă nr. 200/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >