Plângere împotriva actului notarial de respingere a solicitării de rectificare privind un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Competența teritorială

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, cererii având ca obiect plângerea împotriva actului notarial de respingere a solicitării de rectificare privind un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 142 din Legea nr. 36/1995, care stabilesc că instanţa competentă a soluţiona asemenea litigii este aceea în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea notarul public.

Cererea adresată notarului de rectificare a unor date inserate într-un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un imobil ori de îndreptare a unor pretinse erori existente în conţinutul acestui contract, nu poate fi asimilată „cererilor privitoare la drepturile reale imobiliare” la care face referire art. 117 C.proc.civ. O astfel de solicitare are un regim juridic distinct, reglementat de dispoziţiile art. 138-143 din Legea nr. 36/1995, în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare, calea de atac şi instanţa competentă în soluţionarea acesteia. (ÎCCJ, Secția I civilă, decizia nr. 156 din 25 ianuarie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >