Plângere împotriva rezoluţiei ORC. Condițiile de repunere în termenul de formulare a plângerii

17 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Repunerea în termen este condiționată de dovada împiedicării de a acţiona în termenul legal imperativ din cauza unor motive temeinic justificate, iar aceste motive trebuie să intervină în interiorul termenului legal în care partea trebuia să acţioneze. Deopotrivă, motivele prezentate trebuie să constituie impedimente obiective, care nu au permis părţii să acţioneze în termenul legal şi să excludă culpa părţii, chiar dacă nu au intensitatea forţei majore.

Se observă însă că administratorul/lichidatorul judiciar a procedat la notificarea asociatului şi administratorului SC M.C. S.R.L. la sediul social înregistrat la registrul comerţului, iar împrejurarea că acesta locuieşte în străinătate nu constituie un motiv temeinic justificat de împiedicare de a acţiona în conformitate cu dispoziţiile procedurale.

Astfel, suntem în prezenţa unei lipse de diligenţă evidente a petenţilor asociaţi şi administratori ai societăţii de a se preocupa de gestiunea internă şi a se informa cu privire la situaţia juridică a persoanei juridice create împreună inclusiv prin verificarea periodică a corespondenţei la sediul social declarat, lichidatorul nefiind obligat să transmită corespondenţa la domiciliile administratorului ori a asociaţilor, societatea comercială individualizându-se în spaţiu prin sediul său legal, ca subiect al raporturilor juridice. Or, notificarea a fost transmisă la locul unde se află centrul principal de conducere şi gestiune a societăţii M.C. S.R.L.” (Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă, Decizia nr. 339 A din 16.02.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >