Group 1

Plata cheltuielilor de judecată vs. restituirea taxei judiciare de timbru

28 iulie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

În ipoteza admiterii contestației la executare, petentul are posibilitatea să solicite restituirea taxei de timbru, potrivit art. 45 alin. 1 lit. f) din OUG nr. 80/2013.

Instituirea acestei posibilități exclude aplicarea art. 453 C.pr.civ., în sensul obligării intimatului la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu acest titlu, având în vedere și caracterul de incident la executarea silită, pe care îl are contestația la executare.

Extras din considerentele deciziei Tribunalului Prahova:

”Judecătoria Ploiești a pronunțat sentința civilă nr. 824/01.02.2017, prin care a admis contestația la executare și, în consecință, a anulat în totalitate actele de executare realizate în dosarul de executare nr. 145/2015.

Totodată, a obligat intimata la plata sumei de 51 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.(…)

Împotriva sentinței instanței de fond a declarat apel, în termen legal, intimata Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinței apelate.

În motivarea cererii de apel, intimata a arătat că instanța de fond în mod eronat a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 51 lei reprezentând taxă de timbru, solicitând respingerea capătului de cerere formulat de contestator în acest sens, având în vedere dispozițiile art. 45 alin. 1 pct. f din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, (…) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă”.(…)

Citeste mai mult  Infracțiunea de distrugere. Recunoaşterea inculpatului după planşa foto. Aplicabilitatea principiului ,,in dubio pro reo”

Examinând sentința apelată prin prisma criticilor formulate, a actelor și lucrărilor dosarului, precum și a dispozițiilor legale care au incidență în soluționarea prezentei cauze, tribunalul constată că apelul este fondat, pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Potrivit art. 476 alin. 1 C.pr.civ., apelul provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanța de apel statuând atât în fapt, cât și în drept, în limitele stabilite expres sau implicit de către apelant (art. 477 alin. 1), devoluția operând cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu e limitat la anumite soluții din dispozitiv (alin. 2).

Apelanta critică sentința de fond sub aspectul obligării sale la plata taxei de timbru.

Apelul este fondat, având în vedere că reține că potrivit art. 45 alin. 1 lit. f) din OUG nr. 80/2013 privind taxele de timbru, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

Citeste mai mult  Imposibilitatea valorificării Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul în serviciu în procedura contestației la executare

Așadar, în ipoteza admiterii contestației la executare, petentul are posibilitatea să solicite restituirea taxei de timbru. Instituirea acestei posibilități exclude aplicarea art. 453 C.pr.civ., în sensul obligării intimatului la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu acest titlu, având în vedere și caracterul de incident la executarea silită, pe care îl are contestația la executare.

De altfel în cuprinsul contestației la executare, intimatul-contestator a solicitat restituirea taxei de timbru, nu obligarea apelantei la plata acesteia.

Față de dispozițiile art. 480 alin. 2 C.pr.civ., tribunalul va admite apelul și va modifica în parte sentința apelată în sensul că va exonera intimata de plata taxei de timbru.” (Tribunalul Prahova, Decizia civilă nr.954/5 iulie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >