Poprire asiguratorie. Caracterul cert al creanței

19 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit articolului 952 alin.1 NCPC, creditorul care nu are titlu executoriu dar a cărui creanţă este constatată în scris şi exigibilă, poate solicita instanţei luarea măsurii asigurătorii, dacă dovedeşte că a intentat acţiune.
Curtea a apreciat că articolul 952 NCPC are în vedere existenţa unei creanţe constată în scris şi exigibilă, dispoziţia legală nefăcând vorbire de caracterul cert al creanţei, căci în lipsa unui titlu executoriu caracterul cert al creanţei nu poate fi reţinut faţă de prevederile articolului 662 alin. 2 NCPC.
S-a apreciat că bonurile de comandă, semnate şi ştampilate urmate de onorarea comenzii, fac dovada relaţiilor contractuale derulate între părţi. (Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, Decizia civilă nr.442 din 03.06.2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >