Pornografie infantilă și alte infracțiuni conexe. Ședințe de judecată nepublice. Nulitatea absolută a sentinței

19 februarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Inculpatul DG a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, sub acuzația săvârșirii infracțiunilor concurente de lipsire de libertate în mod ilegal, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor și pornografie infantilă.

Prin încheierea (definitivă) din camera de consiliu de la data de 28 iulie 2015, judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului, constatând legalitatea sesizării instanței, administrării probelor și efectuării actelor de urmărire penală (aspecte cu privire la care inculpatul nu a formulat cereri și excepții), a dispus începerea judecății.

Toate ședințele de judecată în primă instanță, începând cu cea din data de 28 iulie 2015 și încheind cu cea din data de 07 octombrie 2015, când au avut loc dezbaterile pe fondul cauzei, au fost nepublice, Tribunalul invocând, de fiecare dată și în mod exclusiv, în susținerea acestui caracter al ședințelor respective, dispozițiile art.24 din Legea nr.687/2001 – în realitate, Legea nr.678/2001.

Potrivit art.352 alin.1 teza I din Codul de procedură penală, ședința de judecată este publică, aceasta constituind regula, de la care se poate deroga, prin excepție, numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de alte dispoziții legale.

Citeste mai mult  Acord de recunoaştere a vinovăţiei admis. Apelul inculpatului

Conform art.24 alin.1 teza I din Legea nr.678/2001 (în reglementarea actuală), ședințele de judecată în cauzele privind, între altele, infracțiunea de pornografie infantilă prevăzută de art.374 din Codul penal (singura care interesează cauza) sunt nepublice.

Această ultimă dispoziție legală (singura avută în vedere de Tribunal pentru a declara ședințele de judecată nepublice), instituind o excepție, este de strictă interpretare și aplicare, fiind incidentă, prin urmare, numai în situația în care obiectul judecății îl constituie, în exclusivitate, infracțiunea de pornografie infantilă, iar nu și alte infracțiuni conexe (precum celelalte trei infracțiuni de care inculpatul a fost acuzat, conform actului de sesizare), situație în care este incidentă regula generală, a ședinței publice, prevăzută de art.352 alin.1 teza I din Codul de procedură penală.

În acest sens este și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (a se vedea, spre exemplu, decizia nr.99, pronunțată de Secția Penală la data de 19 ianuarie 2009).

Curtea reține și faptul că, potrivit art.352 alin.3-5 din Codul de procedură penală, Tribunalul avea posibilitatea legală de a declara nepublice ședințele de judecată, la cerere sau din oficiu, după punerea acestui aspect în discuția participanților în procesul penal, însă, în speță, din examinarea tuturor încheierilor întocmite pe parcursul judecății în primă instanță, rezultă că nu a procedat niciodată astfel.

Citeste mai mult  Concediere nelegală. Condițiile acordării daunelor morale

Raportat la normele anterior menționate, Curtea concluzionează că, în cauză, în lipsa declarării legale, ca nepublice, a ședințelor de judecată în primă instanță, acestea trebuiau să fie publice, iar, conform art.281 alin.1 lit.c, alin.2 și alin.3 din Codul de procedură penală, nerespectarea acelor norme atrage sancțiunea nulității absolute, care se constată inclusiv din oficiu și poate fi invocată în orice stare a procesului.

În consecință, Curtea constată că inclusiv sentința penală pronunțată de Tribunal este lovită de nulitate absolută, impunându-se desființarea acesteia, prin admiterea apelului declarat de inculpat și, în temeiul art.421 pct.2 lit.b din Codul de procedură penală, trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.” (Curtea de Apel București, Secția I penală, Decizia penală nr. 7A/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >