Posibilitatea anulării cererii de chemare în judecată pentru neindicarea probelor și motivelor de drept

3 decembrie 2019 Drept Civil

În conformitate cu art. 200 NCPC nu se poate anula cererea de chemare în judecată pentru neindicarea probelor și motivelor de drept, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din perioada 17 septembrie 2019 – 20 februarie 2020 cu privire la următoarea întrebare:

Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată
în procedura regularizării, în cazul în care:
A) anularea a fost dispusă pentru neindicarea motivelor de drept şi a probelor;
B) odată cu cererea de reexaminare, reclamantul a complinit lipsurile care au determinat anularea cererii;
C) reclamantul invocă excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei sesizate, în cazul în care cererea sa are ca obiect plata sumei de 300.000 lei.

Răspuns corect: A

Potrivit Comisiei de soluționare a contestațiilor:

Varianta A) este corectă deoarece în conformitate cu art. 200 NCPC nu se poate anula cererea de chemare în judecată pentru neindicarea probelor și motivelor de drept.

Citeste mai mult  Dreptul moștenitorilor de a cunoaște informații de natura secretului bancar

Varianta B) nu este corectă. Lipsurile trebuie complinite în termenul acordat de instanță (10 zile) și nu odată cu cererea de reexaminare – art. 200 alin. 4 NCPC. În consecință, în enunțul grilei nu se respectă termenul.

Varianta C) nu este corectă deoarece în cererea de reexaminare se pot invoca numai motive care au condus la anularea cererii, conform procedurii regularizării potrivit art. 200 alin. 5 și 8 NCPC. Enunțul de la varianta C) se referă la un motiv invocat în cererea de reexaminare și nu la un motiv inserat în cererea introductivă.

Cuvinte cheie: > >