Group 1

Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor pe calea contestației la executare

18 iunie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Prevederile art. 19 din Legea nr. 682/2002, se pot aplica pe calea unei contestații la executare, întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C.pr.pen., în situația în care inculpatul a formulat denunțuri care au înlesnit identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni, iar instanțele care au judecat cauza nu au valorificat această împrejurare. În această situație, pedeapsa aplicată inculpatului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, poate fi redusă dacă depășește maximul prevăzut de lege pentru infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat cu luarea în considerare a circumstanțelor și cauzelor de agravare și de atenuare a cuantumului pedepsei. Nu se pot lua în considerare circumstanțele atenuante judiciare, a căror reținere este facultativă pentru instanță. (Curtea de Apel București, Secția I Penală, decizia penală nr. 79/C/22 februarie 2019, portal.just.ro)

În același sens, a se vedea Curtea de Apel Galați.

Cuvinte cheie: > >