Posibilitatea de atacare în justiție a hotărârii adunării speciale a acționarilor

20 octombrie 2019 Business Drept Civil

Curtea de Apel Oradea a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei probleme de drept: Dacă, în interpretarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 116 din Legea nr. 31/1990, pot fi atacate în justiţie, cu acţiune în anulare, şi hotărârile adoptate de adunarea specială a acţionarilor.”

Asupra acestei probleme de drept, punctul de vedere al completul de judecată care a sesizat ÎCCJ este în sensul că, hotărârile adunării speciale a acționarilor pot fi atacate în justiție în temeiul prevederilor art. 132, raportat la art. 116 din Legea 31/1990, acțiunea astfel formulată nefiind inadmisibilă.

Astfel cum rezultă din prevederile art. 116 alin. 1 și 3, între hotărârile celor două categorii de adunări – generală și specială, legea stabilește o dublă și reciprocă condiționare, aspect care rezultă din faptul că, hotărârile adunării generale de a modifica drepturile și obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produc efecte decât sub condiția aprobării acestora de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie. Și invers, hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare.

Citeste mai mult  Contestație în anulare. Nelegala citare a contestatorului

Alineatul 2 al art. 116 prevede că, se vor aplica și adunărilor speciale condițiile de convocare, cvorum și desfășurare a adunărilor generale. Chiar dacă este adevărat că, acestă din urmă prevedere nu se referă în mod expres și la posibilitatea de atacare a hotărârilor adunării speciale în aceleași condiții ca și hotărârile adunării generale, pentru identitate de rațiune, concluzia nu poate fi alta decât în sensul aplicabilității prevederilor art. 132 și în cazul hotărârilor adoptate de adunarea specială a acționarilor.

De asemenea, chiar dacă alin. 3 art. 116 prevede că, hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare, acest text nu poate fi interpretat în sensul că, ar putea fi atacate în justiție doar hotărârile adunării generale care aprobă hotărârea adunării speciale, întrucât o asemenea interpretare nu poate fi justificată și din perspectiva prevederilor alin. 1 al aceluiași articol, care prevede că, există situații în care aprobarea unei hotărâri a adunării generale este atributul adunării speciale.

Citeste mai mult  Grupurile își vor putea recupera pierderile fiscale. Consolidarea fiscală a primit votul Parlamentului

De asemenea, dacă s-ar admite această opinie, ar însemna că s-ar încălca un drept special, al titularului de acțiuni dintr-o anumită categorie care, de exemplu, nu a fost legal convocat sau a votat împotriva hotărârii.

Chiar și în ipoteza în care, în interpretarea prevederilor art. 116 alin. 3, s-ar ajunge la concluzia că, poate fi atacată în justiție doar hotărârea adunării generale de aprobarea a hotărârii adunării speciale a acționarilor, este dificil de acceptat că, în cadrul examinării legalității unei hotărâri adoptate de adunarea generală, care presupune respectarea propriilor condiții de convocare, cvorum și majoritate, să fie examinate condițiile de convocare, cvorum și majoritate în ceea ce privește adunarea specială a acționarilor.

Nu în ultimul rând, principiul accesului liber la justiție, consacrat de art. 6 din CEDO nu poate fi respectat decât prin admiterea posibilității de atacare în justiție a hotărârii adunării speciale a acționarilor în aceleași condiții ca și hotărârea adunării generale, cu atât mai mult cu cât, sunt aplicabile adunării speciale dispozițiile care se aplică adunării generale în ceea ce privește convocarea, cvorumul și desfășurarea. Or, accesul liber la justiție nu poate fi altfel respectat decât prin asigurarea posibilității acționarului vătămat într-un drept al său prin hotărârea unei adunări speciale a acționarilor de a se adresa instanței de judecată în vederea examinării legalității acesteia.

Cuvinte cheie: > > > > >