Posibilitatea demarării unei noi executări în temeiul aceluiaşi titlu, dar pentru o altă sumă

14 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin sentinţa civilă nr. 11446 pronunţată la data de 22.12.2015, Judecătoria Galaţi a respins excepţia lipsei calității procesuale pasive a intimatei R.B. S.A., a admis contestaţia la executare formulată de contestatoarea P.S. în contradictoriu cu intimatele R.B. S.A. şi C.H. LTD şi a anulat Încheierea de încuviinţare a executării nr. 6411/15.09.2014 pronunţată în dosarul nr. …al Judecătoriei Galaţi precum şi actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 6608/2014 al BEJ P.A.M.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut faptul că la data de 23.12.2003 s-a încheiat contractul de credit nr. RC 2686876 între R.B. SA şi P.S. pentru care s-a acordat contestatoarei credit în valoare de 29.296.000 lei în vederea achiziţionării de electrocasnice conform facturii fiscale nr. 9485933/12.12.2003 emisă de DOMO 9 Galaţi cu durată de rambursare de 36 luni şi că, în dosarul de executare silită nr. 6608/2014 a fost investit cu formulă executorie şi s-a încuviinţat executarea silită contractul de credit cu nr. RC . potrivit Încheierii nr. 6411/15.09.2014 pronunţată în dosar nr. …al Judecătoriei Galaţi.

Analizând, calitatea procesuală pasivă a intimatei R.B. S.A. ce presupune identitatea dintre aceasta şi persoana obligată în raportul juridic dedus judecății, instanţa a a apreciat, având în vedere că titlul executoriu care face obiectul contestaţiei la executare este reprezentat de contractul de credit nr. RC ……….. încheiat între R.F. SA şi P.S., cu toate că debitul a fost cedat, în cauză se face vorbire despre un credit care a fost achitat de către contestatoare către intimata R.F. S.A., sens în care se pune în discuţie existenţa şi valabilitatea creanţei ce rezidă din Contractul de credit cu nr. RC .., motiv pentru care a respins excepţia invocată.

Citeste mai mult  Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Reducerea duratei timpului de lucru

În ceea ce priveşte fondul, intanţa a reţinut faptul că, urmare a cererii C.H. LTD formulatî prin reprezentant legal SC C.F.S. SRL, în calitate de cesionară a creanţei ce face obiectul contractul de credit cu nr. RC 03740186876/23.12.2003, a fost demarată procedura de executare silită în dosarul de executare silită nr. 6608/2014. În acest sens a fost investit cu formulă executorie şi s-a încuviinţat executarea silită contractul de credit cu nr. RC 03740186276/23.12.2003, dar la dosar era de fapt ataşat contractul de credit cu nr. RC 03740186876/23.12.2003. Prin urmare, a fost investit un contract de credit în dosarul de executare din anul 2014 cu nr. eronat. Contractul de credit de la acest dosar de executare este identic cu cel depus de intimată la dosarul de executare 10537/Ex.b./2004 şi diferă numai 3 cifre 401, adăugate în plus la contractul aflat la dosarul de executare din anul 2004, posibil numere de identificare a clientului la firma DOMO.

De asemenea a fost observat faptul că debitoarea nu a avut un alt contract de creditare în aceeaşi dată şi pentru aceeaşi factură, ceea ce înseamnă că a fost de fapt un singur contract a cărui număr a fost trecut greşit, dar emanând la aceeaşi dată, între aceleaşi părţi, privind aceeaşi valoare de creditare, în baza aceleaşi facturi de achiziţie a bunurilor de la acelaşi furnizor de marfă -DOMO 9 Galaţi.

Citeste mai mult  Parlamentul finlandez confirmă dreptul la căsătorie al persoanelor de același sex

Având în vedere că este vorba de un singur şi unic contract de creditare dintre părţi încheiat la data de 23.12.2003, instanţa a reţinut că acest contract a fost odată pus în executare silită la data de 13.12.2004 în dosarul de executare nr. al Judecătoriei Galaţi iar în baza acestui dosar deschis de executorul bancar G.H., se trece la înfiinţarea popririi de către acelaşi executorul bancar la data de 10.01.2005. Astfel, Direcţia regională de poştă Galaţi se conformează popririi şi reţine lunar din drepturile salariale a contestatoarei suma totală de 4670 lei în perioada 02.2005-02.2008.
Mai mult decât atât, a fost constatat faptul că prin sentinţa civilă nr. 3760/15.05.2009 pronunţată în dos. nr. … al Judecătoriei Galaţi, a fost admisă contestaţia la executare formulată de contestatoarea P.S. în contradictoriu cu intimata R.B. SA şi anulate formele de executare demarate în dosarul execuţional nr. 22/2007 şi, posibil, din eroare s-a trecut din nou la executarea silită a aceluiaşi credit.

Citeste mai mult  Exercitarea exclusivă a autorității părintești de către un singur părinte

Prin urmare, instanţa a apreciat că executarea silită s-a finalizat în anul 2008 şi posibil doar din eroare s-a trecut la o nouă executare silită pentru acelaşi credit, de data aceasta cu o sumă mai mare, probabil ca urmare a adăugării accesoriilor reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, motiv pentru care a anulat Încheierea nr. 6411/15.09.2014 pronunţată în dosarul nr. ..al rolul Judecătoriei Galaţi şi, pe cale de consecinţă a dispus desfiinţarea tuturor formelor de executare silită din dosarul de executare silită nr. 6608/2014 al BEJ P.A.M. (portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >